tilbageimage Tilbage
Sådan udregner du årsprisen
Sådan udregner du årsprisenSkønnet månedspris er m3-pris × forbrug pr. år delt med 12
Den skønnede månedspris er udregnet på baggrund af prisen inkl. abonnement, distributionstariffer og afgifter med 4 decimaler – og derefter eventuelt tillagt moms. Udregningen ser du under symbolet luppen ”Detaljer om pris, abonnement og afgifter”.

Årspris er m3-pris × forbrug - men også baseret på et skøn
Der er fx forskel på sommer- og vinterpriser. Prisen for gassen om sommeren er oftest lavere end om vinteren. Distributionstarifferne og afgifterne ændres også typisk hvert år til januar. Det er vanskeligt at give et retvisende billede af årsprisen på fastpris-aftaler, der har en kortere løbetid end 12 måneder, og for produkter med variabel pris skal du være yderligere opmærksom.

Fast pris 3 eller 6 måneder
Prisen ligger kun fast fra kontraktstart og det faste antal måneder frem. Hvis kontrakten starter om sommeren, vil du fx få gassen til sommerprisen, som er billigere end vinterprisen. Gasleverandørernes priser er reguleret forskelligt og følger markedsudviklingen.

Variable priser
Prisen svinger hver måned alt efter markedsudviklingen. Den kan være afhængig af prisen på gasbørser eller af olieprisen.

Selskaber

  • Energitjenester er et begreb, som dækker over slutforbruget af energi eller den tjeneste, som forbrugeren får af sit energiforbrug. Det kan fx være lys over spisebordet, varme i huset eller kilometer kørt i bilen.

  • Den forventede udbygning mod Tyskland sikre gasforsyningen til Danmark og Sverige indtil 2020.

Energinet.dk påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til, brug af eller indholdet på denne hjemmeside.
Energitilsynet er overordnede myndighed på området.

Cookiepolitik

Kontakt Energinet.dk: gasprisguiden@energinet.dk.