tilbageimage Tilbage
Selskaber
Hvordan skifter jeg?Har du allerede naturgas i dag?

Se de 3 simple trin nedenfor.
  1. Kontakt kundeservice hos den nye gasleverandør, du vælger. Den nye leverandør skal bruge dit aftagenummer, som står på den seneste faktura.

  2. Den nye gasleverandør skal meddele leverandørskiftet til distributionsselskabet i området mindst 10 arbejdsdage, før du kan skifte.

  3. Distributionsselskabet skal derefter kontakte dig for at få en måleraflæsning fra dig på skiftedagen, til brug for slutafregning med den hidtidige gasleverandør.

Bemærk!

Du skal ikke meddele din tidligere gasleverandør, at du skifter leverandør. Det gør distributionsselskabet. Din tidligere gasleverandør sender dig en slutopgørelse for gasforbruget frem til skiftedagen.

Hvis du ikke før har haft naturgas?
Kontakt kundeservice hos den gasleverandør du har valgt. De giver gerne råd og vejledning i valg af gasfyr og VVS-installatør.
Selskaber

  • Energitjenester er et begreb, som dækker over slutforbruget af energi eller den tjeneste, som forbrugeren får af sit energiforbrug. Det kan fx være lys over spisebordet, varme i huset eller kilometer kørt i bilen.

  • Den forventede udbygning mod Tyskland sikrer gasforsyningen til Danmark og Sverige indtil 2020.

Energinet.dk påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til, brug af eller indholdet på denne hjemmeside.
Energitilsynet er overordnede myndighed på området.

Cookiepolitik

Kontakt Energinet.dk: gasprisguiden@energinet.dk.