tilbageimage Tilbage
Selskaber
Hvordan skifter jeg?Har du allerede naturgas i dag?

Se de 3 simple trin nedenfor.
  1. Kontakt kundeservice hos den nye gasleverandør, du vælger. Den nye leverandør skal bruge dit aftagenummer, som står på den seneste faktura.

  2. Den nye gasleverandør skal meddele leverandørskiftet til distributionsselskabet i området mindst 10 arbejdsdage, før du kan skifte.

  3. Distributionsselskabet skal derefter kontakte dig for at få en måleraflæsning fra dig på skiftedagen, til brug for slutafregning med den hidtidige gasleverandør.

Bemærk!

Du skal ikke meddele din tidligere gasleverandør, at du skifter leverandør. Det gør distributionsselskabet. Din tidligere gasleverandør sender dig en slutopgørelse for gasforbruget frem til skiftedagen.

Hvis du ikke før har haft naturgas?
Kontakt kundeservice hos den gasleverandør du har valgt. De giver gerne råd og vejledning i valg af gasfyr og VVS-installatør.
Selskaber

  • Energitjenester er et begreb, som dækker over slutforbruget af energi eller den tjeneste, som forbrugeren får af sit energiforbrug. Det kan fx være lys over spisebordet, varme i huset eller kilometer kørt i bilen.


GasprisGuiden er en gratis tjeneste, som tilbyder sammenligning af priserne på naturgas. De oplyste priser og andre informationer er indberettet af gasleverandørerne og er vejledende. Dataene opdateres med mellemrum afhængigt af typen.

Alle gasleverandører i Danmark er forpligtet til at indberette priser ifølge Bekendtgørelsen om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår. §3 omhandler prisportaler.

Resultaterne af brugerens søgninger er ikke udtømmende. Der henvises til enhver tid til den pågældende gasleverandørs hjemmeside og kundeservice.

Energinet påtager sit intet ansvar for direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til, brug af eller indholdet på GasprisGuiden.

Forsyningstilsynet er overordnede myndighed på området.

Cookiepolitik

Kontakt Energinet Gas TSO : gasprisguiden@energinet.dk.