tilbageimage Tilbage
E.ON Danmark A/S

Nørrelundvej 10
2730 Herlev
Telefon: 44 85 41 00
Email: energisalg@eon.dk
Hjemmeside: www.eon.dk
E.ON koncernen er et af verdens største energiselskaber med aktiviteter i Europa, Rusland og USA. E.ON har omkring 79.000 ansatte og omsatte i 2011 for ca. 842 mia. kr. I Danmark ejer og drifter E.ON 55 lokale kraftvarmeværker. Endvidere sælger vi gas og el til danske virksomheder. I efteråret 2010 indviede vi en af verdens største vindmølleparker Rødsand 2 ved Rødby. De 90 vindmøller producerer strøm nok til at forsyne 200.000 husstande med klimaneutral energi. På den måde spares miljøet for 700.000 tons CO2 om året. I 2015 indvier E.ON efter planen et stort biogasproduktionsanlæg i samarbejde med Sønderjysk Leverandørforening. Anlægget vil årligt producere 20 mio. m3 opgraderet biogas, der resulterer i en CO2 reduktion på 51.000 tons. 90 % af den energi E.ON producerer i Norden er CO2-neutral.
Logo

GasprisGuiden er en gratis tjeneste, som tilbyder sammenligning af priserne på naturgas. De oplyste priser og andre informationer er indberettet af gasleverandørerne og er vejledende. Dataene opdateres med mellemrum afhængigt af typen.

Alle gasleverandører i Danmark er forpligtet til at indberette priser ifølge Bekendtgørelsen om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår. §3 omhandler prisportaler.

Resultaterne af brugerens søgninger er ikke udtømmende. Der henvises til enhver tid til den pågældende gasleverandørs hjemmeside og kundeservice.

Energinet påtager sit intet ansvar for direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til, brug af eller indholdet på GasprisGuiden.

Forsyningstilsynet er overordnede myndighed på området.

Cookiepolitik

Kontakt Energinet Gas TSO : gasprisguiden@energinet.dk.