tilbageimage Tilbage
Evida Nord (Jylland)

Vognmagervej 14
8800 Viborg
Telefon: 7789 9000
Email: kundesupport@evida.dk
Hjemmeside: www.evida.dk
Evida er dannet ved en sammenlægning af HMN GasNet og Dansk Gas Distribution til ét samlet nationalt gasdistributionsselskab, hvori der er de tre distributionsselskaber: Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S.
Vi distribuerer gas til mere end 400.000 danske hjem og virksomheder. Der er os, der ejer gasmålerne, der bruges til at opgøre gasforbruget.
Vi driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur.
Vi, og det danske gasnet er en del af Danmarks grønne omstilling og tilslutter biogasanlæg til gasnettet.
Logo

GasprisGuiden er en gratis tjeneste, som tilbyder sammenligning af priserne på naturgas. De oplyste priser og andre informationer er indberettet af gasleverandørerne og er vejledende. Dataene opdateres med mellemrum afhængigt af typen.

Alle gasleverandører i Danmark er forpligtet til at indberette priser ifølge Bekendtgørelsen om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår. §3 omhandler prisportaler.

Resultaterne af brugerens søgninger er ikke udtømmende. Der henvises til enhver tid til den pågældende gasleverandørs hjemmeside og kundeservice.

Energinet påtager sit intet ansvar for direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til, brug af eller indholdet på GasprisGuiden.

Forsyningstilsynet er overordnede myndighed på området.

Cookiepolitik

Kontakt Energinet Gas TSO : gasprisguiden@energinet.dk.