tilbageimage Tilbage
Abonnement og bindingsperiodeDet er op til den enkelte gasleverandør at fastlægge deres egne vilkår for abonnement, bindingsperiode og andre leveringsbetingelser. Du kan her læse om dine rettigheder på området.

Abonnement
Du får oplyst årsabonnementet på Gasprisguiden. Den skønnede månedspris indeholder 1/12 af årsabonnementet.
Opsiges aftalen, skal det beløb, der er betalt for den periode, der ligger efter opsigelsen, tilbagebetales.

Bindingsperiode
Uanset hvor lang tid en bindingsperiode, der er aftalt, kan du som forbruger altid opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder, efter aftalen er indgået. For erhvervsdrivende er der ikke særlige begrænsninger i bindingsperioden

Andre vilkår
Det er altid en god idé at spørge gasleverandøren om de har andre specielle vilkår, så undgår du overraskelser hen ad vejen.

Sådan udregner du årsprisen

Selskaber

  • Alle gasleverandører har ret til at levere gas til gasforbrugere i hele landet. Deres vilkår er individuelle og de fastsætter deres priser ud fra kommercielle kriterier, som ikke skal godkendes af Forsyningstilsynet .

GasprisGuiden er en gratis tjeneste, som tilbyder sammenligning af priserne på naturgas. De oplyste priser og andre informationer er indberettet af gasleverandørerne og er vejledende. Dataene opdateres med mellemrum afhængigt af typen.

Alle gasleverandører i Danmark er forpligtet til at indberette priser ifølge Bekendtgørelsen om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår. §3 omhandler prisportaler.

Resultaterne af brugerens søgninger er ikke udtømmende. Der henvises til enhver tid til den pågældende gasleverandørs hjemmeside og kundeservice.

Energinet påtager sit intet ansvar for direkte eller indirekte tab opstået som følge af adgang til, brug af eller indholdet på GasprisGuiden.

Forsyningstilsynet er overordnede myndighed på området.

Cookiepolitik

Kontakt Energinet Gas TSO : gasprisguiden@energinet.dk.